ای شده غرق گناه ...

هرچه که هستی بیا...

گرچه که پستی بیا...

توبه شکستی بیا...

دوست نظر می کند...

نیمه شبان خلوت است...

مظهر هر رافت است...

عاشق شوریده را...

دوست نظر می کند...

ای شده غرق گناه...

خواب گران تا به کی . . . ؟


چاره درد تو را دیده ی ­تر می­ کند

هرچه که هستی بیا...

گرچه که پستی بیا...

بنده ی شرم گونه را...

دوست نظر می کند...


توبه اثر می کند...

/ 1 نظر / 13 بازدید
SeTiA98

توبه اثر می کند....