ماه مهمانی

خدایا ماه ماه مهمانیت است

 

دعوتمان کرده ای

مشتاقانه وارد مهمانیت شده ایم

 

اما دست خالی نیامدیم

برای این سفر و مهمانی یک ماهه

دست و دلمان را پر آورده ایم

 

دست و دلی پر ازگناه

کوله باری از آتش دنیا پرستی

 

آورده ایم گناهانمان را تا ببخشایی به حرمت این ماه  گناهانمان را


با ذکر الهی العفو

و فراموش کنیم با ذکر یا غفار الذنب

 

الهی حول حالنا الی احسن الحال

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
[گریه]

چقدر دلم گرفته است از دست خالی بودنم چقدر حالم گرفته است از خودم و چقدر در این مورد به خدا شبیه هستم من هم از خودم بدم میاید [گریه] [گریه]