# یمن

هر کجآ می نگری دآغه اویس قرن است .. خون ِ طفلآنه یمن از همه سو می ریزد

هر کجآ می نگری دآغه اویس قرن است .. خون ِ طفلآنه یمن از همه سو می ریزد بارالها، مسلمانان ستمدیده را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید