# عشق

ولنتــــاین....

شبیخون فرهنگی  یعنی اینکه  فراموش کنی روز  ازدواج حضرت علی و فاطمه را در حالی که منتظر 25 بهمن هرسالی -------------------------- ولنتاین جنگ عقیده هاست  نه روز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید