دعوت عام یا دعوت خاص

مرگ دعوت عام خالق است و سرنوشت محتوم مخلوق.

 

شهادت  دعوت خاص محبوب است از محب و عنایت ویژه ی معشوق است به عاشق

 

 

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
یه غریبه

دل که نسوخت گریه به هق هق نمی رسد شمع سحر نسوخته سوسو نمی زند

یه غریبه

نـه پــلاک شناسایـــی دارم ، نه رمــــز ِ شب را میـدانم ،  نه راه ِ برگشــت را می شناســـم!.... آواره میـان ِ خط ِ مقـدمی که دور تا دورم را  میـــدان میــــن  گـــرفته است ... شهدا اگر به دادم نــرسید ... از دست رفته ام... ...گاهی نگاهی...