خطا کارم اما دوستت دارم ...

از مدینه تا خراسان شتربان امام بود.

مردی از روستاهای اصفهان. سنی مذهب.

به خراسان که رسیدند امام کرایه شان را داد

.رو کرد به امام:

"پسرپیامبر!دست خطی بدهید برا ی تبرک با خودم ببرم اصفهان ."

امام برایش نوشتند:

"دوست آل محمد باش ،هر چند خطاکار باشی.

دوستان و شیعیان ما را دوست بدار هر چند آنها هم خطا کار باشند."

 


/ 3 نظر / 15 بازدید
میم

[گل]

SeTiA98

[گل]

یه غریبه آشنا...

الهم صل علی محمد و آل محمد...