تامل...

دکتر الهی قمشه ای :

 

همه عمرتان را صرف این بدنی که قرار است سرآخر غذای کِرمها شود نکنید؛

صرف یک چیزی بکنید که فرشتگان می خواهند بردارند و ببرند.

 


/ 1 نظر / 12 بازدید
میم

...