هر روز یک گناه کمتر ...تا یک قدم به اربابمان نزدیکتر

کل ارض کربلا...

اما نفسمان...

در نفس ما هم کربلائیست که در کربلای درونمان با سپاه عظیمی از یزیدیان روبروئیم...

که با تیر و سنان و دشنه مارا هدف گرفته اند... ...

مغلوب میشویم و گناه میکنیم،

هرگاه که در درونمان از گستره ولایت الهی اهل بیت خارج می شویم

و ریسمان الهی را رها می کنیم

و سلطه ی حکومت طاغوتی ارباب شیاطین را به هوا و هوس و چه چه می خریم...

آنگاه

گناه می کنیم .

چه سخت است روزی بگویند: عمری در درونتان مقابل سپاه حسین شمشیر کشیده اید...

به قیمت لذت گناه!!!

دیگر به چه ادعا میکنید؟؟؟

__________________

هر روز یک گناه کمتر ...تا یک قدم به اربابمان نزدیکتر

السلام علیک یا ایها الاربابــــ

 

/ 0 نظر / 12 بازدید