مولی علی علیه السلام میفرماید

 - همراه می خواهی خدا

2- دنیا می خواهی عبرت از گذشتگان

3- رفیق می خواهی نویسندگان عمل

4- کسب می خواهی عبادت خداوند

5- مونس می خواهی قرآن

6- موعظه می خواهی مرگ

 

و اگر مرگ کفایت نکرد آتش جهنم کفایت می کند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
یه غریبه آشنا...

++++++++