الکریم اذا قدر عفا...

شخصی نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد :

یا رسول الله !

حساب بنده ها

در قیامت با چه کسی است؟

پیامبر(ص) فرمودند:

با خود خدا،

آن شخص گفت: خیالم راحت شد ورفت .

حضرت رو به اصحاب کردند فرمودند: این شخص حقیقت مطلب

را فهمید!

اصحاب به دنبال آن مرد رفتند و از او پرسیدند:

چرا وقتی پیامبرفرمود:

 

حساب بنده ها با خداست، گفتی خیالم راحت شد؟

آن مرد جواب داد

 

"الکریم اذا قدر عفا"

 

 

شخص کریم وقتی قدرت انتقام

گرفتن پیدا می کند، می بخشد و عفو می کند."

 

ایت الله مجتهدی تهرانی

/ 0 نظر / 60 بازدید