این خواب روزه دار عبادت نیست...

گاهی خواب روزه دار عبادت نیست، خیانت است!!!

 

هیس!

 

مسلمین خوابیده اند!! . . .

 

این روزها نمازهای یومیه مسلمانان غزه پنجگانه نیست...

 

ششگانه است:

 

صبح ،
ظهر،
عصر،
مغرب،
عشا،
"میت"!!!

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
یه غریبه

خوابیم...