اسارت در بند صفحات مجازی

مولای من میبینی

 

اسارت به در بند بودن در یک اتاق کوچک نیست

این روزها ما زندان هایمان را باخودمان این ور و آن ور میبریم

اسارت ما در در دست خود ماست

این روزها ما تاب دوری از زندان را نداریم

اما من دلم آزادی میخواهد

مثل همیشه شما برای ما دعا کن

اللهم فک کل اسیر

------------------

شاید اگر این صفحات مجازی فرصت بده  بیشتر به یادت باشیم

شایدم  با همین صفحات به صورت مجازی یادت میکنیم

نمیدونم ولی اینو خوب میدونم

 

دلتنگ حضورتم

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
میم

چه بد اسارتیه . . .:(

یه بنده خدا

الهی آمین...........

یه غریبه آشنا

کـــآشـــــــ بِ اندازه ای دقیقه هایی که در این دُنیای مجازی صرف میکردم ثانیه هایش را صرف شما میـکَردَم...

SeTiA98

:'(