بیلبوردهایی در لندن

پیروزی حسین، با آنکه در اقلیت بود، مرا شگفت زده نموده است

 

پیشرفت اسلام، متکی به شمشیر نبوده بلکه به فداکاری والای حسین بدست آمد. من از حسین یاد گرفتم چطور پیروز شوم در حالیکه مظلوم و ستمدیده هستم
گاندی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید