تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۱٤ | ٤:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

بیابانی سوزان

نبرد با رزم جامه هایی سنگین و داغ

نبردی نا برابرشمارِ یاران ، کم

در برابر سپاهی عظیمرقص شمشیرها

پرتاب نیزه ها و تیرها

افتادن دست ها

تهی شدن مشک ها

بریدن سر ها

شکافتن فرق ها

بدن های ارباً اربا

و حنجر بریده از قفاادامه مطلب