تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٧ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

گیرم که هزار مصحف از برداری


با آن چه کنی که نـَفـس کافر داری


سر را به زمین چه می نهی بهر نماز


آنرا به زمین بنه که بر سر داریتاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱٥ | ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

آیت الله بهجت:

شب که انسان می خوابد، ملائکه موکل بر انسان او را برای نماز بیدار می کنند.


و بعد چون انسان اعتنا نمی کند و دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند.


دوباره می خوابد، باز او را بیدار می کنند...

این بیداری ها از روی مصادفه و اتفاق نیست،


بلکه بیداری های ملکوتی است که به وسیله فرشتگان انجام می گیرد.

 


اگر انسان استفاده کرد و برخاست، آنها تقویت و تایید می کنند، و روحانیت می دهند.
وگرنه متأثر می شوند و کسل بر می گردند..

اگر از خواب برخاستید آن ملائکه را که نمی بینید،

 

اقلاً به آنها سلام کنید و تشکر نمایید!

 

"در خلوت عارفان" – ص 108