تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱ | ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

چند دستورالعمل از علامه حسن زاده آملی :

 

-اهم مراقبات این است که انسان واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد.

2.آن لقمه نانی را که به دهان می گذارد، اگر از روی حساب نباشد هرزه خوار می شود و انسان هرزه خوار هرزه گو می گردد.


آن دهانی که وارداتش آلوده است صادراتش هم آلوده است.

دهان باب الله است!


صادرات و وارداتش را کنترل کنید. دهان گوش جان است، سعی کنید چانه تان را عقل بچرخاند.ادامه مطلب