تاريخ : ۱۳٩٤/٦/٩ | ٦:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیلم‍ــیفرمود:

ملائک قبـل ازاذان صبح ،

 بـنده هاى خـدا رو به بـهانه هـاى مخـتلف از خـواب بیـدار میکـنن

-تشنگى و...-

 که تـو اون لح‍ـ‍ـظات با خدا حـرف بزنن و نمـاز بخـوونن...

تاکید می‍ـکردند که نخوابیــد بلند بشـید یه وضوء بگیرید ‌
و اگه حـاله یازده رکعـت نمازشب رو نـدارید ،دو رکعـت نماز بخونی‍ـد بعد بخــوابید

 یا اگه حـال اونـم نداریـد رو به قبله بشیـنید استغفار کنیـد

 که ارزش استغفـار سحــرها بالاست ...

و قرآن هم تاکـید فراوان داشتـه،

یا باز هم اگه حَـاله وضـوء و نمـاز ندارید ،

 تو همـون حال یعنــى تو رختـخواب استــغفار کنید ‌
و به ملائــک سلام کنید و بعـد بخوابید...

و میفــرمود :

هر کســى به جایى رسـید از برکات همیـن لحظات بوده غافل نشوید!


و بعد این شــعر را زمــزمه میفرمود:


"کم ز خروسى مَباش مُشت پَرى بیش نیست

از سر شب تا سحر ذکر خدا میکند" ‌

 

مطمئن نیستم ولی  از مرحوم مجتهدی تهرانیتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ | ۱:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﭘﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ.


ﺭﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ.


ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ، ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :


ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ، ﺑﻔﻬﻢ !


ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
"ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ، ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ"؛


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ...


ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺩﺍﺷﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺳﺖ


ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺑﺸﺎﻥ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ، ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺕ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ .


ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ

 

 
تاريخ : ۱۳٩۳/٩/۱۱ | ٧:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

به حاج آقا گفتم:

«همه ما آرزویمان این است که آقا امام زمان را زیارت کنیم.»


گفت:

«ما هم چنین چیزی می‌خواهیم؛ حالا زیارت هم کردی بعدش چه می‌شود؟

مهم این است که به تکلیف عمل کنیم.

بله! زیارتش خیلی هم خوب است اما مهم به تکلیف عمل کردن است.

اینکه تشخیص بدهی که چه کار بکنی، و کار صحیح چیست،

نه کاری که دوست داری.»

 

(از کتاب «حاج آقا مجتبی (تهرانی)»

 

منبع:(+)تاريخ : ۱۳٩۳/٩/٧ | ٥:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیلتاريخ : ۱۳٩۳/۸/٢٥ | ٢:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

آیت الله مجتهدی تهرانی

خداوند تبارک و تعالی فرمود:

اگر بنده بداند من خدای او هستم و هرچه صلاح اوست به او می دهم، در دلش از من ناراضی نمی شود. در حدیث است که


"انتم کالمرضی و ربّ العالمین کالطبیب."
ما همه مانند مریض هستیم و خدا مانند طبیب.


ساعت 10 صبح دکتر به همراه مامور آشپز خانه وارد اتاق بیماران می شود.

ده تخت هم داخل اتاق است، دکتر می گوید:

"به این چلو کباب بدهید با کره، به تخت کناری غذا ندهید، به او سوپ بدهید، به این شیر بدهید، به او کته ی بی نمک بدهید، به این آش بدهید، دیگری نان و کباب."

مریض ها همه یک جور به دکتر نگاه می کنند. حتی به کسی هم که می گوید غذا ندهید، او می فهمد که امروز عمل جراحی دارد و نباید غذا بخورد، چون می فهمد و می شناسد که دکتر خیرش را می خواهد، اعتراض نمی کند.


حالا اگر بلند شود و بگوید که چرا به آن مریض چلوکباب بدهند و به من ندهند، دکتر می فهمد که این شخص روانی است.


ما هم اگر به خدا بگوییم خدایا، چرا به فلانی خانه ی دوهزار متری دادی و به من ندادی،ما هم قضا و قدر الهی را نشناختیم و نفهمیدیم، باید بفهمیم. همان طور که مریض می فهمد و به دکتر اعتراض نمی کند، ما هم به خدا نباید اعتراض کنیم و هرچه به ما می دهد راضی باشیم. تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۸ | ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱٥ | ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

آیت الله بهجت:

شب که انسان می خوابد، ملائکه موکل بر انسان او را برای نماز بیدار می کنند.


و بعد چون انسان اعتنا نمی کند و دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند.


دوباره می خوابد، باز او را بیدار می کنند...

این بیداری ها از روی مصادفه و اتفاق نیست،


بلکه بیداری های ملکوتی است که به وسیله فرشتگان انجام می گیرد.

 


اگر انسان استفاده کرد و برخاست، آنها تقویت و تایید می کنند، و روحانیت می دهند.
وگرنه متأثر می شوند و کسل بر می گردند..

اگر از خواب برخاستید آن ملائکه را که نمی بینید،

 

اقلاً به آنها سلام کنید و تشکر نمایید!

 

"در خلوت عارفان" – ص 108تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱٢ | ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

شخصی نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد :

یا رسول الله !

حساب بنده ها

در قیامت با چه کسی است؟

پیامبر(ص) فرمودند:

با خود خدا،

آن شخص گفت: خیالم راحت شد ورفت .

حضرت رو به اصحاب کردند فرمودند: این شخص حقیقت مطلب

را فهمید!

اصحاب به دنبال آن مرد رفتند و از او پرسیدند:

چرا وقتی پیامبرفرمود:

 

حساب بنده ها با خداست، گفتی خیالم راحت شد؟

آن مرد جواب داد

 

"الکریم اذا قدر عفا"

 

 

شخص کریم وقتی قدرت انتقام

گرفتن پیدا می کند، می بخشد و عفو می کند."

 

ایت الله مجتهدی تهرانیتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢ | ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

اینکه می‌گویند: آتش که بیاید تر و خشک باهم می‌سوزد؛

 

درست نیست؛

 

که چوب تر اول مدتی کنار چوب خشک می‌ماند و خشک می‌شود و بعد می‌سوزد.

در شهری که عده‌ای به گناه مشغول هستند؛

اگر خوبان نهی از منکر نکنند؛

مؤمنین هم فاسقین می‌شوند و عذاب که بیاید هر دو را می‌گیرد؛

چنانکه پیامبر (ص) فرمودند:

خداوند همه مردم را بخاطر عمل عده‌ای خاص عذاب نمی‌کند؛

مگر اینکه گناه را پشت گوششان بیاندازند و بتوانند نهی از منکر کنند و نکنند؛

 

پس وقتی اینگونه شد؛ خدا همه را عذاب می‌کند."آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)"

 

 
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱ | ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

چند دستورالعمل از علامه حسن زاده آملی :

 

-اهم مراقبات این است که انسان واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد.

2.آن لقمه نانی را که به دهان می گذارد، اگر از روی حساب نباشد هرزه خوار می شود و انسان هرزه خوار هرزه گو می گردد.


آن دهانی که وارداتش آلوده است صادراتش هم آلوده است.

دهان باب الله است!


صادرات و وارداتش را کنترل کنید. دهان گوش جان است، سعی کنید چانه تان را عقل بچرخاند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢۸ | ٥:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

زمانی میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

 

برای فردی که ساکن کشور آلمان بودو همسرش بچه‌دار نمی‌شد،

 

نذری کرد و بعد از مدتی آن فرد همراه با فرزندش خدمت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رسید و

از ایشان هزینه ادا کردن نذرش را درخواست کرد و گفت:

بفرمایید چه نذری برای بنده کرده‌اید تا من هزینه نذر را پرداخت کنم.

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی فرمودند که من فقط یک صلوات برای شما نذر کرده بودم!


شما حساب کنید ما هزاران صلوات نذر می‌کنیم اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد

ولی چگونه است

 

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی با یک صلوات موجبات اجابت درخواست یکی از بندگان خدا را فراهم می‌کند؟!!!

 

منبع

 
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٤ | ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

زمانی علمای اهل تسنن مرحوم علامه امینی (صاحب کتاب الغدیر) را برای صرف شام دعوت می کنند.

اما علامه امینی امتناع می ورزد و قبول نمی کند .

آنها اصرار می کنند که علامه امینی را به مجلس خود ببرند.به علت اصرار زیاد علامه امینی دعوت را می پذیرد و شرط می گذارد که فقط صرف شام باشد وهیچ گونه بحثی صورت نگیرد آنها نیز می پذیرند.


پس از صرف شام یکی از علمای اهل سنت که در آن جمع زیادی از علما نشسته بود (حدود 70 الی 80 نفر) می خواست بحث را شروع کند که

 

علامه امینی گفت : قرار ما این بود که بحثی صورت نگیرد

 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۱ | ٤:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

 

این اشک و گریه لطف توست که میخواهی بیامرزی  و یا خود بیم ناکم از احوال خود

 

 

آیت الله مجتهدی :ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٧ | ۱:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیلتاريخ : ۱۳٩۳/٤/٩ | ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل
علامه محمد تقی جعفری (رحمه­ الله ­علیه) می­ گفتند:

عده ­ای از جامعه ­شناسان برتر دنیا در دانمارک جمع شده بودند
تا پیرامون موضوع مهمی به بحث و تبادل نظر بپردازند.
موضع این بود: «ارزش واقعی انسان به چیست»
برای سنجش ارزش خیلی از موجودات،  . .ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۸ | ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

حضرت آیت‌الله بهجت(ره):

 

تصمیم داشته باشید اگر خداوند صد سال عمر هم به شما داد،

حتی یک گناه نکنید،

همچنان که اگر صد سال عمر کنید حاضر نخواهید شد

 

یک بار، یک ته‌ استکان زهر بنوشید