تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱٢ | ٤:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

جوانان عزیز،

خدا را شکر کنید که شما را از دوران حاکمیت خود بهرمند ساخته 

 وجوانی شما را در چنین دورانی قرار داده است.

از این سرمایه عظیم یعنی جوانی برای خودسازی علمی و فکری و روحی و جسمی استفاده کنید

و مگذارید حتی یک ساعت از این بهار زندگی به هدر رود

و صرف غفلت و لهو شود .

اراده خود را تقویت کنید.

با قرآن و عبادت و دعا و کتاب انس داشته باشید،

ورزش روحی و جسمی را هم فرآموش نکنید.

و این را به همه جوانان مومن بگویید.