تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ | ۱:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﭘﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ.


ﺭﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ.


ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ، ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :


ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ، ﺑﻔﻬﻢ !


ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
"ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ، ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ"؛


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ...


ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺩﺍﺷﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺳﺖ


ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺑﺸﺎﻥ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ، ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺕ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ .


ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ

 

 
تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٢٥ | ٢:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

آیت الله مجتهدی تهرانی

خداوند تبارک و تعالی فرمود:

اگر بنده بداند من خدای او هستم و هرچه صلاح اوست به او می دهم، در دلش از من ناراضی نمی شود. در حدیث است که


"انتم کالمرضی و ربّ العالمین کالطبیب."
ما همه مانند مریض هستیم و خدا مانند طبیب.


ساعت 10 صبح دکتر به همراه مامور آشپز خانه وارد اتاق بیماران می شود.

ده تخت هم داخل اتاق است، دکتر می گوید:

"به این چلو کباب بدهید با کره، به تخت کناری غذا ندهید، به او سوپ بدهید، به این شیر بدهید، به او کته ی بی نمک بدهید، به این آش بدهید، دیگری نان و کباب."

مریض ها همه یک جور به دکتر نگاه می کنند. حتی به کسی هم که می گوید غذا ندهید، او می فهمد که امروز عمل جراحی دارد و نباید غذا بخورد، چون می فهمد و می شناسد که دکتر خیرش را می خواهد، اعتراض نمی کند.


حالا اگر بلند شود و بگوید که چرا به آن مریض چلوکباب بدهند و به من ندهند، دکتر می فهمد که این شخص روانی است.


ما هم اگر به خدا بگوییم خدایا، چرا به فلانی خانه ی دوهزار متری دادی و به من ندادی،ما هم قضا و قدر الهی را نشناختیم و نفهمیدیم، باید بفهمیم. همان طور که مریض می فهمد و به دکتر اعتراض نمی کند، ما هم به خدا نباید اعتراض کنیم و هرچه به ما می دهد راضی باشیم. تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱۱ | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

از غروب شب عرفه تا غروب روز عرفه زمان بسیار بزرگی است.

این را گفتم تا امشب که به حسب ظاهر شب عرفه است

و موقعیت بسیار خوبی است، هم دعا کنید و هم به اعمال صالحه مشغول شوید!

این را هم بدانید که دعاهایی که میکنید اگر برای دیگران باشد، چیز بیشتری نصیبتان

میشود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱٢ | ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

شخصی نزد پیامبر (ص) آمد عرض کرد :

یا رسول الله !

حساب بنده ها

در قیامت با چه کسی است؟

پیامبر(ص) فرمودند:

با خود خدا،

آن شخص گفت: خیالم راحت شد ورفت .

حضرت رو به اصحاب کردند فرمودند: این شخص حقیقت مطلب

را فهمید!

اصحاب به دنبال آن مرد رفتند و از او پرسیدند:

چرا وقتی پیامبرفرمود:

 

حساب بنده ها با خداست، گفتی خیالم راحت شد؟

آن مرد جواب داد

 

"الکریم اذا قدر عفا"

 

 

شخص کریم وقتی قدرت انتقام

گرفتن پیدا می کند، می بخشد و عفو می کند."

 

ایت الله مجتهدی تهرانیتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢ | ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

اینکه می‌گویند: آتش که بیاید تر و خشک باهم می‌سوزد؛

 

درست نیست؛

 

که چوب تر اول مدتی کنار چوب خشک می‌ماند و خشک می‌شود و بعد می‌سوزد.

در شهری که عده‌ای به گناه مشغول هستند؛

اگر خوبان نهی از منکر نکنند؛

مؤمنین هم فاسقین می‌شوند و عذاب که بیاید هر دو را می‌گیرد؛

چنانکه پیامبر (ص) فرمودند:

خداوند همه مردم را بخاطر عمل عده‌ای خاص عذاب نمی‌کند؛

مگر اینکه گناه را پشت گوششان بیاندازند و بتوانند نهی از منکر کنند و نکنند؛

 

پس وقتی اینگونه شد؛ خدا همه را عذاب می‌کند."آیت الله مجتهدی تهرانی (ره)"

 

 
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۳۱ | ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل


تو اگر خیال می‌کنی خدا تو را نمی‌بیند، کافری

ولی اگر می‌دانی که خدا تو را می‌بیند و مع ذلک گناه می‌کنی

تو خدا را پست‌ترین ناظرین قرار دادی.

 

یعنی از یک بچه ده ساله پست ترقرار دادی؛

چون جلوی بچه ده ساله گناه نمی‌کنی ولی جلو خدا گناه می‌کنی.

حدیث را تکرار کنم حفظ کنید.

اگر بدانى که خدا ترا مى‌بیند و نافرمانى کنى،

 

او را پست‌ترین ناظرین قرار دادی

 
ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۱ | ٤:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

 

این اشک و گریه لطف توست که میخواهی بیامرزی  و یا خود بیم ناکم از احوال خود

 

 

آیت الله مجتهدی :ادامه مطلب