تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٦ | ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

خواهرم !


مراقب یک لحظه های زندگی ات باش...


یکی از آن یک لحظه ها،

همان یک لحظه مواجه شدن توست با نامحرم ،

در حالی که از پوشش خود غافلی ... شاید ناخواسته!


فقط یک لحظه برای یک مرد کافیست تا تو را در خیال خود ثبت کند؛


آن وقت، دیگر دست تو نیست که او چگونه با تو تخیّل می کند!


پس در دریغ کردن خود از نامحرم کوشا باش ،


حتی در عالم خیال...