تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٩ | ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

انتظار یعنی :

آیا می توانیم خودمان رایک منتظر بنامیم؟

 انتظار یعنی دروغ نگفتن.


انتظار یعنی غیبت نکردن.


انتظار یعنی تهمت نزدن.


انتظار یعنی نماز به موقع خواندن.


انتظار یعنی زکات دادن .


انتظار یعنی چشم خود را کنترل کردن.


انتظار یعنی قدم صحیح برداشتن .


انتظار یعنی عمل به قرآن.


انتظار یعنی احترام گذاشتن .


انتظار یعنی با ادب بودن.


انتظار یعنی کنترل سخن داشتن.


انتظار یعنی راستگو بودن.


انتظار یعنی امانت دار بودن.


انتظار یعنی خشم خود را فرو بردن.


انتظار یعنی بخشنده بودن.


انتظار یعنی هر لخظه به یاد خدا بودن.


انتظار یعنی دیگران را کوچک نشماردن.


انتظار یعنی علی وار بودن.


انتظار یعنی دیگران را مسخره نکردن.


انتظار یعنی امر به معروف کردن.


انتظار یعنی نهی از منکر کردن.


انتظار یعنی در راه خدا جهاد کردن.

و انتظار یعنی ....

 

 

انجام واجبات و ترک محرمات

 آیا می توانیم خودمان رایک منتظر بنامیم؟

______________________________________________________