تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٦ | ۱:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

چند سخن گهربار از مولایم امام حسین ...

 


1. در مواردى که حق تو را ملزم مى سازد، بر آنچه نمى پسندى،

شکیبا باش و در مواردى که هواى نفس، تو را فرا مى خواند،

خود را از آنچه ناحق است و دوستش مى دارى، نگه دار.


پیام:

ـ همیشه پاى بند حق باش، حتى اگر به زیانت باشد.

ـ در مقابل هواى نفس، خود نگه دار باش!


2. کسى که تو را دوست دارد، از زشتى ها بازت مى دارد

و کسى که دشمن توست، مغرورت مى کند.

پیام:

ـ یکى از موانع رسیدن به کمال، داشتن دوست بد است.

ـ در انتخاب دوست، نهایت تلاشت را بکن!


3. کسى که از راه نافرمانى خدا درصدد به دست آوردن چیزى باشد،

آنچه را امید دارد، زودتر از دست مى دهد

و آنچه بیم دارد، زودتر سر مى رسد.

پیام:

ـ شاید در ظاهر، با انجام گناه به سودى برسى،

ولى اثر گناه به زودى دامن گیرت خواهد شد.4. بدانید که زشت و زیباى دنیا، چونان رؤیایى است که زود مى گذرد

و البته بیدارى و هوشیارى در روز قیامت است.

کسى که در آخرت رستگار شد، جاودانه است و

هر که در روز قیامت به عذاب الهى افتاد، گرفتارى اش جاودانه خواهد بود.پیام:

ـ فریفته ظاهر زیباى دنیا مشو!

ـ لذت هاى دنیا زودگذر است.


5. اى فرزند آدم!

تو روزگارى بیش زنده نیستى، هر روز که بگذرد،

بخشى از وجود تو از دست رفته است.

 

پیام:

ـ به گذر عمرت توجه کن!

ـ از خواب غفلت بیدار شو!

ـ تا فرصت دارى، از عمرت، شایسته بهره بردارى کن!
6. هیچ گاه فریفته دنیا نشوید، زیرا امیدِ تکیه کننده هایش را قطع مى کند

و طمع طمع کارانش را ناکام مى گذارد.

 

پیام:

ـ دل بسته دنیا مشو.

ـ دنیا را بر خواسته خدا ترجیح مده!

ـ زیبایى هاى فریبنده دنیا، تو را از معنویات دور نکند.
7. خود را در کار بیهوده به سختى انداختن،

نشانه کم خردى و نادانى است.


پیام:

ـ عاقبت اندیش باش!

ـ پیش از آغاز هر کار، به فکر سود دنیا و آخرتش باش.


8. با ارزش هاى اخلاقى زندگى کنید و براى به دست آوردن

سرمایه هاى نیک بختى بشتابید.

کارى را که براى آن شتاب نکردید، به حساب نیاورید.

 

پیام:

ـ براى رسیدن به لحظه هاى خوش بختى شتاب کن.

 


9. نشستن با صاحبان خرد و اندیشه از نشانه هاى پذیرفتن حق است

و بگو و مگو با غیر اهل فکر از نشانه هاى نادانى است.

 


10. آنچه را طاقت ندارى به اجبار بر خود مبند


پیام:

ـ پیش از پذیرش کار، جنبه هاى گوناگون آن را در نظر بگیر.

ـ متناسب با استعداد و توانایى ات، شغل انتخاب کن!


11. به خدا سوگند! بلاها، فقر، تهى دستى و کشتارها،

بسیار زود و همچون دویدن اسبان سوارى در مسابقه یا حرکت تند سیلاب ها

به سوى زمین هاى پست، دامن گیر دوستان ما مى شود.


پیام:

ـ یکى از راه هاى آزمایش مؤمنان، گرفتارى و بلاست.

ـ گرفتارى، گاهى از سر لطف خداوند به بندگانش است.

ـ انسان هاى مقرّب، بلاهاى بیشترى خواهند داشت.


12. کسى که لباس شهرت بپوشد، خدا در روز قیامت از او روى مى گرداند.

 

پیام:

ـ پوشش باید متناسب با شأن و موقعیت اجتماعى باشد.

ـ پوشیدن لباس نامعمول، تو را به خودنمایى متهم مى کند.

ـ مطابق با هویت اجتماعى ات لباس بپوش.