تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۸:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

زیانکارترین مردم کسانی اند که کوشش هاشان در دنیا نابود گشته

در حالی که می پنداشتند مردمی نیکو کارند

در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت براى آنها [قدر و] ارزشى نخواهیم

 

نهاد - این جهنم سزاى آنان است -قسمتی از ایات  سوره کهف