تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٢٠ | ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل

خدایا به تو پناه مى برم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو

 

و درونم در آنچه که از تو پنهان مى دارم، زشت باشد،

 

و بخواهم با اعمال و رفتارى که تو از آن آگاهى ، توجه مردم را به خود جلب

نمایم،

 

و چهرة ظاهرم را زیبا نشان داده با اعمال نادرستى که درونم را زشت کرده به

 

سوى تو ایم، تا به بندگانت ، نزدیک ، و از خشنودى تو دور گردم.