تاريخ : ۱۳٩۳/٢/٦ | ۸:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

و تویی نظاره گر بر اعمال و رفتار ما

 

و من پناه میبرم برتو از سوء رفتارهای خودم

 

پناه میبرم از دست خودم به تو

 

پناه میبرم بر تو از شر شیطان رانده شده

 

پناه میبرم بر تو از شر جن و انس

 

پناه میبرم بر  تو از مــــکر مــردم زمانه