تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۱۳ | ۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل


جمعی از اهالی اصفهان مثل ابوالعباس احمد بن نضر و ابو جعفر محمدبن علویه

 

گفتند که مردی دراصفهان بود به نام عبدالرحمان که جزء شیعیان محسوب می شد.

 

از او پرسیدند چرا این مذهب را برگزیده و به امامت هادی - علیه السلام - متعقد

 

شده ای؟

 

گفت: به جهت معجزه ای که از امام - علیه السلام - دیدم، و داستان از این قرار

 

بود. من مردی فقیرو بی چیز بودم، ولی چون زبان و جرأت داشتم اهالی اصفهان

 

در سالی از سالها مرا همراه گروهی نزد متوکل فرستاند تا دادخواهی کنیم. روزی

 

بیرون خانه متوکل ایستاده بودیم که دستور احضار علی بن محمدبن رضا از سوی

 

متوکل صادر شد، من به یکی از حاضران گفتم: این مرد کیست که دستور

 

احضارش صادر شد.

 

گفت: این مرد علوی است و رافضیان او را امام می دانند، و اضافه کرد که ممکن

 

است خلیفه برای قتل دستور احضارش را داده باشد. گفتم: از جای خود حرکت نمی

 

کنم تا این مرد علوی بیاید و او را ببینم. ناگهان دیدم شخصی سوار بر اسب به

 

سوی خانه متوکل می آید. مردم به احترام در دو طرف مسیر او صف کشیدند و او

 

را تماشا می کردند، چون نگاهم بر او افتاد مهرش در دلم جا گرفت و نزد خود به

 

دعای او مشغول شدم تا خدا شر متوکل را از او دفع نماید. آن حضرت از میان

 

مردم می گذشت و نگاهش بر یال اسب خود بود و چپ و راست را نگاه نمی کرد

و من پیوسته به دعای او مشغول بودم، چون به من رسید با تمام رو به سوی من

 

متوجه شد و فرمود: خدا دعای ترا پذیرفت و به تو طول عمر داد و مال و فرزندان

 

ترا زیاد کرد.

 

چون این را مشاهده کردم مرا لرزه گرفت و در میان دوستانم افتادم، دوستانم

 

پرسیدند: چه شد؟ گفتم: خیر است و چیزی نگفتم. هنگامی که به اصفهان بازگشتم

 

خدا مال و فراوان به من عطا کرد، و امروز از اموال آنچه در خانه دارم قیمتش به

 

هزار هزار درهم می رسد غیر از آنچه بیرون از خانه دارم و ده فرزند یافته ام و

 

عمرم نیز از هفتاد سال گذشته است، من به امامت آن مردی معتقدم که از دلم خبر

 

داشت و دعایش در حق من مستجاب گردید.