تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱ | ۳:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

چند دستورالعمل از علامه حسن زاده آملی :

 

-اهم مراقبات این است که انسان واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد.

2.آن لقمه نانی را که به دهان می گذارد، اگر از روی حساب نباشد هرزه خوار می شود و انسان هرزه خوار هرزه گو می گردد.


آن دهانی که وارداتش آلوده است صادراتش هم آلوده است.

دهان باب الله است!


صادرات و وارداتش را کنترل کنید. دهان گوش جان است، سعی کنید چانه تان را عقل بچرخاند.


3.اگر امر به معروف هم می‌خواهی بکنی خیلی آهسته ، مثل آینه باش ...آینه داد نمی‌زند : یقه‌ات بد است !


وقتی روبروی آینه می‌ایستی ، جیغ نمی‌کشد : چرا موی سرت اینجوری است ؟!
خیلی سکوت محض است ...
آهسته هیچکس خبردار نیست جز تو و آینه ..4-هراندازه که حقیقت قرآن درمتن جانت پیاده شد؛به همان اندازه حضرت بقیة الله دروجودت ظهورکرده که ظهورحضرت درجمجمه هاست اگرچه بعضیها فقط انتظار فرج از جمعه ها دارند.

 


5-در شگفتم از ادمی که در غربت یاد وطن اوراشکفته میکند ولی یاداخرت دردنیا وی را محزون.

 


6-ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪﻣﺎﻥ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺍﯼ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ :


ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻮﺭ ﻭ ﻏﻠﻤﺎﻥﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺒﻠﻮﮐﻢ ﺍﯾﮑﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ.

 

ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

ﭼﻮﻥ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﮐﺬﺏ ﻭ ﻗﻤﺎﺭ ﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ،

ﺗﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺩﺗﺶ ﺭﺍﮔﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮎ ﺫﻧﺐ ﻻﯾﻘﺎﺱ ﺑﻪ ﺫﻧب


ﺳﻌﺪﯼ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﺎﺑﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﺭﻓﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺕﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ.