تاريخ : ۱۳٩۳/٥/۳۱ | ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : راحیل


تو اگر خیال می‌کنی خدا تو را نمی‌بیند، کافری

ولی اگر می‌دانی که خدا تو را می‌بیند و مع ذلک گناه می‌کنی

تو خدا را پست‌ترین ناظرین قرار دادی.

 

یعنی از یک بچه ده ساله پست ترقرار دادی؛

چون جلوی بچه ده ساله گناه نمی‌کنی ولی جلو خدا گناه می‌کنی.

حدیث را تکرار کنم حفظ کنید.

اگر بدانى که خدا ترا مى‌بیند و نافرمانى کنى،

 

او را پست‌ترین ناظرین قرار دادی

 
 امام صادق(ع):

 

خَفِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ

فَإِنْ کُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَرَاکَ

ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْکَ.

 

امام صادق (ع ) فرمود:

اى اسحاق!

چنان از خدا بترس که گویا تـرا مـى‌بـیـنـد،

و اگر تو او را نبینى،

او تو را مى‌بیند،

و اگر معتقد باشى او تو را نمى‌بیند کافر شوى و

اگر بدانى که ترا مى‌بیند

و سپس نافرمانى او آشکار کنى (با گـنـاهـکـارى به مبارزه او روى)

 

او را پست‌ترین بینندگان خود دانسته‌اى.