تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢٧ | ۱:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : راحیل

اللّهٌمَ فُـکّ کُلّ اسیر

.
.

خیلی سخته اسیر و دربند باشی

شکنجه بکشی دلت رو بشکنن و...

من هم اسیرم


طعم اسارت رو در بند بند

مَن مَن گفتن هام احساس میکنم

اسیر نَفس خودم شدم

ولی

من اسیرم و امامــِ زمانم شکنجه میشه
من اسیرم و دلـــ اون میشکنه

خدایا به حرمت

نَفَس امامـِ زمانم
آزادم کن از اسارت هوای نَفْس..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بی ربط نبود
به سالروز بازگشت پرستوها
اونا اسیر انسان های حیوان صفت شده بودن ولی بر نفسشون امیری کرده بودن

ولی مَن...