تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥

خداوندا روزت مبارک...


روز عشق را فقط به تو می توان تبریک گفت...


تو که عشقت آسمانیست...


و ثمره ی عشقت آرامش است...


تو که رنگ و بوی عشقت فرق میکند...


تو عشقت خالص و ناب است...


تو بی حساب میدهی...


بی دلیل توبه میپذیری..


بی توقع برکت میدهی...


و بی منت یاری میکنی ..

.
واقعا که تنها تو سزاوار کلمه ی عاشق هستی...


عشقی که خالصانه به بنده ات تقدیم میکنی...


دوست داشتنهای ما بوی نیاز میدهد...


عشقمان از روی هوس است تا محبت...


دوست داشتنمان برای دل خودمان است...


و توقع،زیربنای عشقمان است...


خدای عاشق روزت مبارک...

 برچسب‌ها: متن زیبا, خدا


تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥

شبیخون فرهنگی 

یعنی اینکه 

فراموش کنی روز

 ازدواج حضرت علی و فاطمه را

در حالی که منتظر 25 بهمن هرسالی

--------------------------

ولنتاین جنگ عقیده هاست 

نه روز محبت و عشق
برچسب‌ها: عشق


تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٥

ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﭘﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ.


ﺭﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ.


ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ، ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :


ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ، ﺑﻔﻬﻢ !


ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:
"ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ، ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ"؛


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ...


ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺩﺍﺷﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺳﺖ


ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺑﺸﺎﻥ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ، ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺕ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ .


ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ

 

 برچسب‌ها: متن زیبا, آیت الله مجتهدی, در کلاس استاد


تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢

امروز که میخواستم مطلب ارسال کنم دعوتنامه شرکت در جشنواره هوای پاک رو دیدم ...

 

 

مهربان پرودگارا  سالهاست در حسرت یک روز هوای پاک هستیم

هوای پاکی که بدون هیچ آلودگی نفس بکشیم

 

خدایا این روزها هوای شهرهایمان خیلی آلوده شده

نفس میگیرد در  این  هوای آلوده

 

خدایا نگذار عادت کنیم به این هوای آلوده

روزی که نفس بکشیم در هوای پاک

روزی که عامل باشیم برای پاک بودن هوا

عامل باشیم به گناه نکردن 

عامل باشیم به آیه   وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ

اما خدا این روزها هوای شهرهایمان خیلی آلوده شده

خدایا فصل ها میگذرد اما فصل گناه ها تکرار میشود

رحمی کن بر ما

 


برچسب‌ها: دست نوشت, هوای آلوده, گناه


تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢

با انتشار این آلبوم ،

نمی دانم بیشترین و صمیمانه ترین تبریک را به چه کسی باید گفت!


وزیر ترویج فرهنگ بی قیدی،


مدیرکل دفتر ساز و آواز همان جا،


آهنگساز نگران آواز اصیل ایرانی،


شاعری که برگزیده کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و ۹دی بوده و امروز در پی انتشار این اثر ، آرزوی ماندگاری این آلبوم کذایی را نموده!


ضعیفه آوازه خوانی که تداعی گر آلبوم های گلهای رنگارنگ دوره پهلوی ست !


یا


بی بی سی ، سی ان ان ، صدای امریکا و من و تو!

 

اما جناب وزیر 

 

باور نکن که باور کنیم در تولید این اثر مبتذل ،

 

ابر و باد و مه خورشید وزارتخانه ات نقش نداشته و تو هم بی اطلاع بوده ای!


 

منبع :قطعه 28

 


برچسب‌ها:


تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢

بعد از حدود یک ماه برگشتم

 

دیر هست ولی برای گفتنش همیشه وقت هست

 

 

ما یکتا پرستیم ،

پیرو اسلام

و پیامبرمان محمد (ص)

که ارمغانش اخلاق است...

عادتش احسان است

و سجیه اش کرم.

تو هر که میخواهی باش!

 

 

 


برچسب‌ها: پیامبر اکرم (ص), محمد(ص), محمد رسول الله(ص)


ادامه مطلب...
تعداد بازديد :  
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱

روی قبرم بنویسید که خواهر بودم

سالها منتظر روی برادر بودم

روی قبرم بنویسید جدایی سخت است

این همه راه بیایم، تو نیایی سخت است

یوسفم رفته و از آمدنش بی خبرم

سالها میشود از پیرهنش بی خبرم

روی قبرم بنویسید ندیده رفتم

با تن خسته و با قد خمیده رفتم

بنویسید همه دور و برم ریخته اند

چقدر دسته ی گل روی سرم ریخته اند

چقدر مردم این شهر ولایی خوبند

که سرم را نشکستند خدایی خوبند

بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد

به خداوند قسم بال و پرم سنگ نخورد

چادرم دور و برم بود و به پایی نگرفت

معجرم روی سرم بود وب ه جایی نگرفت

...من کجا شام کجا زینب بی یار کجا؟

من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا؟

بنویسید که عشاق همه مال هم اند

هر کجا نیز که باشند به دنبال هم اند

گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتید

من نبودم به سوی مرقد جانان رفتید...

روی قبرش بنویسید برادر بوده

سالها منتظر دیدن خواهر بوده

روی قبرش بنویسید که عطشان نشده

بدنش پیش نگاه همه عریان نشده

بنویسید کفن بود، خدایا شکرت

هرچه هم بود بدن بود خدایا شکرت

یار هم آن قدری داشت که غارت نشود

در کنارش پسری داشت که غارت نشود

اوکجا نیزه کجا گودی گودال کجا؟

اوکجا نعل کجا پیکر پامال کجا؟
...

 

بنویسید سری بر سر نی جا میکرد
خواهری از جلوی خیمه تماشا میکرد


برچسب‌ها: حضرت فاطمه معصومه(س), امام رضا(ع)